You are viewing the rente tag

Wat is een achtergestelde deposito?

Een achtergestelde deposito houdt in dat de terugbetaling van uw deposito achtergesteld is bij overige schuldeisers van DSB Bank N.V. Dit houdt in dat andere crediteuren eerst worden terugbetaald. Daarnaast valt het achtergesteld deposito niet onder het Depositogarantiestelsel.

Moet ik mijn hypotheekrente van mijn DSB hypotheek nog betalen?

Ja, u moet uw rente blijven betalen, evenals de aflossing en de premie. Vandaag zullen de curatoren op de website van DSB informatie geven hoe geld overgemaakt moet worden voor rente-, aflossing en premiebetalingen.
Uw hypotheek wordt hoogstwaarschijnlijk overgenomen door een andere bank, evenals de voorwaarden. U heeft afgesproken om rente te betalen, die afspraak moet u ook onder een nieuwe eigenaar nakomen.