You are viewing the Onderzoek tag

DNB lekte over noodregeling DSB

Volgens de Elsevier heeft DNB, voordat de rechter hier een besluit over had genomen, mensen in de financiële wereld op de hoogte gebracht van de aanvraag voor een noodregeling voor DSB Bank.

DNB  zou in ieder geval topman Niek Hoek van verzekeraar Delta Lloyd en bestuurslid van het Verbond van Verzekeraars, hebben geïnformeerd.
Hoek zou de informatie daarna hebben doorverteld aan mensen buiten Delta Lloyd.

De rechter keurde de aanvraag in eerste instantie af, maar via de financiële wereld belandde het nieuws de volgende ochtend in de Volkskrant. Hierop trokken verontruste klanten miljoenen euro’s weg bij de bank uit Wognum, en moest DSB alsnog onder curatele worden gesteld.

Momenteel onderzoekt de Rijksrecherche wie er gelekt heeft naar de klant. Voor Dirk Scheringa is het al lang een uitgemaakte zaak. Scheringa beschuldigde DNB al op 12 oktober van het lek.

Onafhankelijk onderzoek DSB 1 februari klaar

Tijdens een debat in de Tweede Kamer over het faillissement van DSB, maakte minister Wouter Bos bekend dat het onafhankelijke onderzoek naar de neergang van DSB Bank en de rol van de toezichthouders op z’n vroegst 1 februari kan worden afgerond.

De commissie, onder leiding van professor Michiel Scheltema, onderzoekt de gang van zaken bij DSB, het optreden van (oud-)bestuurders van de bank en de handelwijze van de toezichthouders De Nederlandsche Bank en de AFM.

Daarnaast beoordelen de toezichthouders uiterlijk eind deze maand opnieuw, binnen hun reguliere bevoegdheden, de deskundigheid en betrouwbaarheid van vroegere bestuurders en commissarissen van DSB die nog in de financiële sector actief zijn.

VVD ontevreden over DSB-onderzoeken

De VVD in de Tweede Kamer is ”absoluut niet tevreden en zwaar teleurgesteld” over de onderzoeken die minister Wouter Bos wil instellen naar de ondergang van DSB Bank.

Frans Weekers (VVD-Kamerlid) denkt dat het onderzoek door 3 professoren en een registeraccountant te vaag wordt. De VVD wil de waarheid boven tafel, misschien zelfs via een parlementaire enquête.

Ook is Weekers kwaad omdat Bos voormalige DSB-bestuurders en -commissarissen als Gerrit Zalm en Ed Nijpels (partijgenoten van Weekers) laat bungelen, nu ze in de media beschadigd zijn en het onderzoek naar hun handelen volgens Weekers te lang duurt.

De PvDa en GroenLinks zijn wel tevreden over de voorstellen.

Vier onderzoeken naar ondergang DSB

DSB Bank is failliet verklaard, maar daarmee is de kous nog niet af. Er lopen of komen in ieder geval vier onderzoeken naar de gang van zaken rond de ondergang van de bank.

De AFM liet weten dat het onderzoek dat al liep naar de praktijken van de bank, doorgaat. De AFM hoopt dat onderzoek voor het eind van het jaar af te ronden.

Door vele klachten van de consumenten over de producten en adviezen van DSB was het onderzoek in maart begonnen.

Ondertussen heeft minister Wouter Bos aangekondigd dat de AFM zelf ook onderwerp van onderzoek is, evenals de andere toezichthouder DNB. Ook komt er een onderzoek naar de rol van de bestuurders en oud-bestuurders van DSB Bank.

Tenslotte doet de rijksrecherche onderzoek naar een mogelijk lek bij Financiën of de DNB waardoor de penibele situatie van DSB op straat kwam te liggen en mensen nog massaler hun geld weghaalden bij de bank dan al het geval was na de oproep daartoe van Pieter Lakeman.

Kamer heeft vele vragen over neergang DSB

De Tweede Kamer debatteert vandaag met minister Wouter Bos van Financiën over de ondergang van DSB Bank. De partijen willen weten of de toezichthouders niet eerder hadden moeten ingrijpen en hoe het mogelijk is dat de wankele positie van de bank vroegtijdig in de media terechtgekomen is.

”Er zijn honderden vragen te stellen”, aldus PvdA-Kamerlid Mei Li Vos. PvdA en SP vroegen ook om opheldering over berichten dat oud-minister Frank de Grave eerder dit jaar bij DSB is ontslagen omdat hij te lastige vragen over de boekhouding zou hebben gesteld.

Het CDA wil wel een onafhankelijk onderzoek naar de rol van de DSB-bestuurders en niet een door DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat is te veel de slager die zijn eigen vlees keurt, aldus CDA-Kamerlid Elly Blanksma.

De VVD wil een onafhankelijk onderzoek naar alle gebeurtenissen van de afgelopen veertien dagen, en dan met name naar de precieze gebeurtenissen afgelopen zondag toen DNB en Bos overlegden over het lot van DSB.

Oppositiepartij PVV en het Tweede Kamerlid Rita Verdonk willen een parlementaire enquête naar de neergang. Ze willen dat precies duidelijk wordt hoe het heeft kunnen misgaan met de bank en de rol van de toezichthouders daarbij.

Het voordeel van een parlementaire enquête is dat getuigen onder ede kunnen worden gehoord.