You are viewing the garantie tag

Wat gebeurt er met mijn geld nu DSB failliet is?

Als u geld op een lopende (betaal)rekening, spaarrekening of bijzondere spaarrekening heeft staan, dan treedt de depositogarantieregeling in werking. Over uw tegoed zit een garantie van 100.000 euro per rekeninghouder. Dat betekent dus dat als u een rekening heeft op naam van twee personen dat 200.000 euro is gegarandeerd. Dit geldt niet als u een achtergestelde deposito heeft.

Wat is de depositogarantiestelling en wat valt daar niet onder?

De depositogarantieregeling is een regeling die er voor zorgt dat als de bank failliet zou gaan, dat de rekeninghouder over een bepaald bedrag garantie heeft. Tegoeden zijn tot 100.000 euro gegarandeerd. Aandelen en obligaties vallen niet onder deze regeling, evenals achtergestelde deposito’s.

Wat is een achtergestelde deposito?

Een achtergestelde deposito houdt in dat de terugbetaling van uw deposito achtergesteld is bij overige schuldeisers van DSB Bank N.V. Dit houdt in dat andere crediteuren eerst worden terugbetaald. Daarnaast valt het achtergesteld deposito niet onder het Depositogarantiestelsel.

Wanneer krijg ik het geld van mijn betaalrekening weer tot mijn beschikking?

De depositogarantieregeling wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB). DNB zal zo snel mogelijk via de media en haar website aangeven hoe rekeninghouders een aanvraag voor uitkering kunnen doen. Daarnaast krijgen alle rekeninghouders een aanvraagformulier thuis gestuurd.

De depositogarantieregeling is ondertussen in werking getreden. Ongeveer 96 procent van de schuldeisers kunnen hun volledige tegoed terugkrijgen.

Wat gebeurt er met mijn geld nu DSB failliet is verklaard?

Als u geld op een lopende rekening, spaarrekening of bijzondere spaarrekening heeft staan, dan treedt de depositogarantieregeling in werking. Over uw tegoed heeft u een garantie van 100.000 euro per rekeninghouder. Dat betekent dus dat als u een rekening heeft op naam van twee personen dat 200.000 euro is gegarandeerd. Dit geld niet als u een achtergestelde deposito heeft.