You are viewing the DNB tag

Afwikkeling faillissement DSB duurt jaren

De curatoren Rutger Schimmelpenninck en Joost Kuiper van DSB hebben hun eerste verslag over de failliette bank gepubliceerd. De afwikkeling van het faillissement van DSB Bank gaat naar verwachting 5 tot 10 jaar duren.

In de eerste helft van 2010 verwachten de curatoren onderhandelingen te kunnen beginnen over de verkoop van de leningportefeuille. In de tweede helft van 2010 willen ze een zogenoemde verficatievergadering houden, ofwel een bijeenkomst waarin schuldeisers hun vorderingen kunnen toelichten. Mogelijk kan er dan ook een begin worden gemaakt met het terugbetalen van schuldeisers.

Uit het verslag blijkt dat DSB Bank 250.000 spaarrekeningen telt. Klanten hadden ongeveer 3,6 miljard euro bij de bank van Dirk Scheringa ondergebracht.

In totaal hebben 62.000 spaarders een voorschot ontvangen van € 3.000 van DNB.

Oproep van Lakeman was ongegrond

Volgens president Nout Wellink van DNB was de financiële situatie bij DSB Bank op 1 oktober jl., toen Pieter Lakeman zijn oproep deed om alle spaartegoeden daar weg te halen, niet zodanig dat die oproep gerechtvaardigd was. DSB Bank had niet hoeven omvallen…

“DSB had nog voldoende liquiditeit in huis, de oproep van Lakeman was derhalve onnodig, de kettingreactie die daarna ontstond was echter niet meer te controleren en leidde uiteindelijk tot het faillissement van DSB.” Dat zei Wellink in een tv-programma. Hij vertelde als toezichthouder de ondergang van DSB wel als een persoonlijke nederlaag te hebben ervaren. “Er was ons veel aan gelegen de bank overeind te houden.”

DNB lekte over noodregeling DSB

Volgens de Elsevier heeft DNB, voordat de rechter hier een besluit over had genomen, mensen in de financiële wereld op de hoogte gebracht van de aanvraag voor een noodregeling voor DSB Bank.

DNB  zou in ieder geval topman Niek Hoek van verzekeraar Delta Lloyd en bestuurslid van het Verbond van Verzekeraars, hebben geïnformeerd.
Hoek zou de informatie daarna hebben doorverteld aan mensen buiten Delta Lloyd.

De rechter keurde de aanvraag in eerste instantie af, maar via de financiële wereld belandde het nieuws de volgende ochtend in de Volkskrant. Hierop trokken verontruste klanten miljoenen euro’s weg bij de bank uit Wognum, en moest DSB alsnog onder curatele worden gesteld.

Momenteel onderzoekt de Rijksrecherche wie er gelekt heeft naar de klant. Voor Dirk Scheringa is het al lang een uitgemaakte zaak. Scheringa beschuldigde DNB al op 12 oktober van het lek.

Banken leverden ‘grote inspanning’ voor DSB

In een persbericht maakten de grote banken bekend dat zij zich ”tot het uiterste” hebben ingespannen om DSB te redden. Het  gaat om Rabobank, ABN Amro, Fortis Bank Nederland, ING en SNS Bank.

Op verzoek van DNB en het ministerie van Financiën hebben de banken in de eerste helft van oktober ”veelvuldig constructief overleg” gevoerd.

”Dat de omstandigheden uiteindelijk zodanig waren dat deze inspanning is mislukt laat onverlet dat er een sterke wil was om er uit te komen”, aldus de verklaring. De verklaring is een reactie op ”berichten in de media die het tegendeel suggereren.”

Vier onderzoeken naar ondergang DSB

DSB Bank is failliet verklaard, maar daarmee is de kous nog niet af. Er lopen of komen in ieder geval vier onderzoeken naar de gang van zaken rond de ondergang van de bank.

De AFM liet weten dat het onderzoek dat al liep naar de praktijken van de bank, doorgaat. De AFM hoopt dat onderzoek voor het eind van het jaar af te ronden.

Door vele klachten van de consumenten over de producten en adviezen van DSB was het onderzoek in maart begonnen.

Ondertussen heeft minister Wouter Bos aangekondigd dat de AFM zelf ook onderwerp van onderzoek is, evenals de andere toezichthouder DNB. Ook komt er een onderzoek naar de rol van de bestuurders en oud-bestuurders van DSB Bank.

Tenslotte doet de rijksrecherche onderzoek naar een mogelijk lek bij Financiën of de DNB waardoor de penibele situatie van DSB op straat kwam te liggen en mensen nog massaler hun geld weghaalden bij de bank dan al het geval was na de oproep daartoe van Pieter Lakeman.

Wanneer krijg ik mijn spaargeld terug?

De depositogarantieregeling wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB). DNB zal zo snel mogelijk via de media en haar website aangeven hoe rekeninghouders een aanvraag voor uitkering kunnen doen. Daarnaast krijgen alle rekeninghouders een aanvraagformulier thuis gestuurd. 

De depositogarantieregeling wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB). DNB zal zo snel mogelijk via de media en haar website aangeven hoe rekeninghouders een aanvraag voor uitkering kunnen doen. Daarnaast krijgen alle rekeninghouders een aanvraagformulier thuis gestuurd.

De depositogarantieregeling is ondertussen in werking getreden. Ongeveer 96 procent van de schuldeisers kunnen hun volledige tegoed terugkrijgen. Ook mensen met meer dan 100.000 euro op hun spaarrekening kunnen waarschijnlijk het gehele bedrag terug verwachten.

Moet ik nu een nieuwe rekening bij een andere bank gaan openen?

DSB is failliet. Als u het nog niet gedaan heeft, moet u zo snel mogelijk bij een andere bank een bankrekening aanvragen. DNB heeft er voor gezorgd dat mensen die geen betaalrekening bij een andere bank hebben in versneld tempo een rekening bij een andere bank kunnen openen.

Geef zo snel mogelijk uw nieuwe bankrekeningnummer door aan uw werkgever!

Wat is de taak van De Nederlandsche Bank (DNB)?

De Nederlandsche Bank is de toezichthouder op het Nederlandse bankwezen. DNB neemt het bewind over van banken als deze in een noodregeling terecht komen. De President van DNB is Nout Wellink.