You are viewing the depositogarantieregeling tag

Depositogarantiestelsel in werking getreden

Spaarders en andere schuldeisers kunnen nagenoeg al hun geld van de failliet verklaarde DSB Bank terugkrijgen. Ook als het spaartegoed meer dan een ton bedraagt. Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde cijfers door de curatoren.

Volgens advocaat Willem Jan van Andel, een niet betrokken deskundige op het gebied van insolventierecht, kunnen crediteuren 96 procent terugverwachten. De totale opbrengst uit de boedel komt op ruim 5,4 miljard euro, verwachten de curatoren. Na aftrek van liquidatiekosten en andere voorzieningen, de afbetaling van leningen aan De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank en de vorderingen van de Belastingdienst en het UWV blijft er 4,07 miljard voor de overige schuldeisers over. De omvang van hun gezamenlijke claims ligt op iets meer dan 4,24 miljard euro, wat neerkomt op 96 procent.

Voor de achtergestelde schuldeisers, onder wie de spaarders die tegen een hogere rente buiten de dekking van de depositogarantieregeling vallen, blijft niets over. Zij hebben gezamenlijk bijna 175 miljoen uitstaan. Volgens Van Andel, die bij het faillissement van Van der Hoop Bankiers in 2005 voor de gedupeerde rekeninghouders opkwam, kan de rekensom anders uitvallen als er bijvoorbeeld meer op de vorderingen op klanten moet worden afgeboekt.

Kunstcollectie als onderpand

Gisteren heeft de bouwer van het nieuwe Scheringa Museum in Opmeer beslag laten leggen op het voetbalstadion van AZ, omdat DSB een betalingsachterstand van ruim 7 miljoen euro heeft.

De kunstcollectie van het museum blijkt in haar totaliteit in onderpand te zijn gegeven aan ABN Amro, die voor de bouw van het nieuwe museum een hypotheek heeft verstrekt van 32 miljoen euro. Als het museum niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan ABN Amro de collectie opeisen en laten veilen. Als DSB Beheer failliet gaat, blijft die claim van kracht en heeft die voorrang op andere (niet-preferente) schuldeisers.

Wat gebeurt er met mijn DSB Bank betaalrekening als ik ook een hypotheek bij DSB bank heb?

Als u ook een hypotheek had bij DSB dan wordt uw betaalrekening hiermee  verrekend. Het geld wordt dan in mindering gebracht met de hypotheek. U kunt dan helaas niet meer beschikken over het geld op uw lopende rekening. Houdt u een positief saldo over na verrekening dan treedt de depositogarantieregeling weer in werking.

Wat gebeurt er met mijn geld nu DSB failliet is?

Als u geld op een lopende (betaal)rekening, spaarrekening of bijzondere spaarrekening heeft staan, dan treedt de depositogarantieregeling in werking. Over uw tegoed zit een garantie van 100.000 euro per rekeninghouder. Dat betekent dus dat als u een rekening heeft op naam van twee personen dat 200.000 euro is gegarandeerd. Dit geldt niet als u een achtergestelde deposito heeft.

Wat is de depositogarantiestelling en wat valt daar niet onder?

De depositogarantieregeling is een regeling die er voor zorgt dat als de bank failliet zou gaan, dat de rekeninghouder over een bepaald bedrag garantie heeft. Tegoeden zijn tot 100.000 euro gegarandeerd. Aandelen en obligaties vallen niet onder deze regeling, evenals achtergestelde deposito’s.

Wat gebeurt er met mijn hypotheek nu DSB failliet is?

De hypotheekportefeuille van DSB zal waarschijnlijk worden overgenomen door een andere bank tegen dezelfde voorwaarden. Het kan echter voorkomen dat de voorwaarden later nog aangepast worden. U bent verplicht uw verplichtingen na te komen, u zult uw hypotheekrente, aflossing en premie dus moeten blijven betalen.

Op de website van DSB wordt  informatie gegeven over hoe geld overgemaakt moet worden voor rente-, aflossing en premiebetalingen.

Als u ook een spaartegoed heeft bij DSB dan kan dit tegoed worden verrekend met de hypotheek. Het saldo van uw spaargeld wordt dan in mindering gebracht op de hypotheek. U kunt dan helaas niet meer beschikken over uw spaartegoed. Houdt u een positief saldo over na verrekening dan treedt de depositogarantieregeling voor dit saldo in werking.