You are viewing the achtergestelde deposito tag

Hoop voor DSB spaarders met achtergesteld deposito

Door de vereniging DSBdepositos, die opkomt voor mensen met een achtergesteld deposito, is nu vastgesteld dat DSB spaarders met een achtergesteld deposito recht hebben op een uitkering uit het Depositogarantiestelsel.

Volgens de Europese regels, waar Nederland zich ook aan moet houden, komen de betrokken spaarders wel degelijk in aanmerking voor een vergoeding tot €100.000.

Reden voor de vereniging om Mr Willem Jan van Andel (Wijn & Stael Advocaten), erkend expert op het gebied van insolventierecht en eerder al actief voor spaarders bij het faillissement van Van der Hoop Bankiers en Icesave, om zijn opinie te vragen.

Deze bevestigde na uitvoerig juridisch onderzoek dat het DGS wel degelijk van toepassing is: “Achtergestelde vorderingen vallen op grond van de Europese regels alleen dan niet onder het DGS, indien voldaan is aan strikte voorwaarden. De achtergestelde deposito’s die DSB Bank aanbood voldoen niet aan die voorwaarden, waardoor ze wel gedekt zijn onder het Depositogarantiestelsel. Alle reden dus om een uitkering uit het Depositogarantiestelsel te eisen”.

DSBdepositos heeft in overleg met van Andel een brief gestuurd aan DNB met het verzoek ook de spaarders met een achtergesteld deposito een vergoeding toe te kennen.

Mocht Van Andel gelijk hebben, dan wacht de overige Nederlandse banken een extra strop van maximaal €175 miljoen. Dat is het bedrag wat zo’n 4000 DSB spaarders aan achtergestelde deposito’s hebben uitstaan.

Wat is een achtergestelde deposito?

Een achtergestelde deposito houdt in dat de terugbetaling van uw deposito achtergesteld is bij overige schuldeisers van DSB Bank N.V. Dit houdt in dat andere crediteuren eerst worden terugbetaald. Daarnaast valt het achtergesteld deposito niet onder het Depositogarantiestelsel.