Ik heb klachten over mijn hypotheek bij DSB en de eventuele bijproducten. Tot wie kan ik me wenden?

oktober 13th, 2009

U kunt een klacht indienen bij de DSB zelf. Als u er niet uitkomt dan kunt u zich wenden tot een stichting. DSB-gedupeerden zijn verenigd in twee stichtingen: Stichting Steunfonds Probleemhypotheken en de Stichting Hypotheekleed. U kunt ook een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Moet ik mijn hypotheekrente van mijn DSB hypotheek nog betalen?

oktober 13th, 2009

Ja, u moet uw rente blijven betalen, evenals de aflossing en de premie. Vandaag zullen de curatoren op de website van DSB informatie geven hoe geld overgemaakt moet worden voor rente-, aflossing en premiebetalingen.
Uw hypotheek wordt hoogstwaarschijnlijk overgenomen door een andere bank, evenals de voorwaarden. U heeft afgesproken om rente te betalen, die afspraak moet u ook onder een nieuwe eigenaar nakomen.

Wat gebeurt er met mijn hypotheek nu DSB failliet is?

oktober 13th, 2009

De hypotheekportefeuille van DSB zal waarschijnlijk worden overgenomen door een andere bank tegen dezelfde voorwaarden. Het kan echter voorkomen dat de voorwaarden later nog aangepast worden. U bent verplicht uw verplichtingen na te komen, u zult uw hypotheekrente, aflossing en premie dus moeten blijven betalen.

Op de website van DSB wordt  informatie gegeven over hoe geld overgemaakt moet worden voor rente-, aflossing en premiebetalingen.

Als u ook een spaartegoed heeft bij DSB dan kan dit tegoed worden verrekend met de hypotheek. Het saldo van uw spaargeld wordt dan in mindering gebracht op de hypotheek. U kunt dan helaas niet meer beschikken over uw spaartegoed. Houdt u een positief saldo over na verrekening dan treedt de depositogarantieregeling voor dit saldo in werking.