You are viewing the Spaarrekening category

Als mijn aanvraagformulier is verstuurd, hoe lang duurt het dan tot mijn spaargeld wordt uitgekeerd?

Nadat uw aanvraagformulier door DNB is ontvangen duurt het maximaal drie maanden voor uw geld wordt uitgekeerd. In bijzondere gevallen kan dit iets langer duren.

Wat gebeurt er met mijn geld nu DSB failliet is?

Als u geld op een lopende (betaal)rekening, spaarrekening of bijzondere spaarrekening heeft staan, dan treedt de depositogarantieregeling in werking. Over uw tegoed zit een garantie van 100.000 euro per rekeninghouder. Dat betekent dus dat als u een rekening heeft op naam van twee personen dat 200.000 euro is gegarandeerd. Dit geldt niet als u een achtergestelde deposito heeft.

Wanneer krijg ik mijn spaargeld terug?

De depositogarantieregeling wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB). DNB zal zo snel mogelijk via de media en haar website aangeven hoe rekeninghouders een aanvraag voor uitkering kunnen doen. Daarnaast krijgen alle rekeninghouders een aanvraagformulier thuis gestuurd. 

De depositogarantieregeling wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB). DNB zal zo snel mogelijk via de media en haar website aangeven hoe rekeninghouders een aanvraag voor uitkering kunnen doen. Daarnaast krijgen alle rekeninghouders een aanvraagformulier thuis gestuurd.

De depositogarantieregeling is ondertussen in werking getreden. Ongeveer 96 procent van de schuldeisers kunnen hun volledige tegoed terugkrijgen. Ook mensen met meer dan 100.000 euro op hun spaarrekening kunnen waarschijnlijk het gehele bedrag terug verwachten.

Wat is de depositogarantiestelling en wat valt daar niet onder?

De depositogarantieregeling is een regeling die er voor zorgt dat als de bank failliet zou gaan, dat de rekeninghouder over een bepaald bedrag garantie heeft. Tegoeden zijn tot 100.000 euro gegarandeerd. Aandelen en obligaties vallen niet onder deze regeling, evenals achtergestelde deposito’s.

Wat is een achtergestelde deposito?

Een achtergestelde deposito houdt in dat de terugbetaling van uw deposito achtergesteld is bij overige schuldeisers van DSB Bank N.V. Dit houdt in dat andere crediteuren eerst worden terugbetaald. Daarnaast valt het achtergesteld deposito niet onder het Depositogarantiestelsel.

Wat gebeurt er met mijn DSB spaarrekening als ik ook een hypotheek bij de DSB Bank heb?

Als u ook een hypotheek heeft bij DSB dan kan uw spaartegoed hiermee worden verrekend. Het geld wordt in dat geval in mindering gebracht met de hypotheek. U kunt dan helaas niet meer beschikken over uw spaartegoed. Houdt u een positief saldo over na verrekening dan treedt de depositogarantieregeling weer in werking. Of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren is nu nog niet te zeggen.

Wat gebeurt er met mijn geld nu DSB failliet is verklaard?

Als u geld op een lopende rekening, spaarrekening of bijzondere spaarrekening heeft staan, dan treedt de depositogarantieregeling in werking. Over uw tegoed heeft u een garantie van 100.000 euro per rekeninghouder. Dat betekent dus dat als u een rekening heeft op naam van twee personen dat 200.000 euro is gegarandeerd. Dit geld niet als u een achtergestelde deposito heeft.

Kan ik nog bij het geld van mijn spaarrekening?

Als u een spaarrekening had bij DSB, dan wordt dit bedrag door middel van het depositogarantiestelsel aan u uitgekeerd.

De depositogarantieregeling wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB). DNB zal zo snel mogelijk via de media en haar website aangeven hoe rekeninghouders een aanvraag voor uitkering kunnen doen. Daarnaast krijgen alle rekeninghouders een aanvraagformulier thuis gestuurd.

Nadat uw aanvraagformulier door DNB is ontvangen duurt het maximaal drie maanden voor uw geld wordt uitgekeerd. In bijzondere gevallen kan dit iets langer duren.