You are viewing the Laatste Nieuws category

Depositogarantiestelsel in werking getreden

Spaarders en andere schuldeisers kunnen nagenoeg al hun geld van de failliet verklaarde DSB Bank terugkrijgen. Ook als het spaartegoed meer dan een ton bedraagt. Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde cijfers door de curatoren.

Volgens advocaat Willem Jan van Andel, een niet betrokken deskundige op het gebied van insolventierecht, kunnen crediteuren 96 procent terugverwachten. De totale opbrengst uit de boedel komt op ruim 5,4 miljard euro, verwachten de curatoren. Na aftrek van liquidatiekosten en andere voorzieningen, de afbetaling van leningen aan De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank en de vorderingen van de Belastingdienst en het UWV blijft er 4,07 miljard voor de overige schuldeisers over. De omvang van hun gezamenlijke claims ligt op iets meer dan 4,24 miljard euro, wat neerkomt op 96 procent.

Voor de achtergestelde schuldeisers, onder wie de spaarders die tegen een hogere rente buiten de dekking van de depositogarantieregeling vallen, blijft niets over. Zij hebben gezamenlijk bijna 175 miljoen uitstaan. Volgens Van Andel, die bij het faillissement van Van der Hoop Bankiers in 2005 voor de gedupeerde rekeninghouders opkwam, kan de rekensom anders uitvallen als er bijvoorbeeld meer op de vorderingen op klanten moet worden afgeboekt.

Kunstcollectie als onderpand

Gisteren heeft de bouwer van het nieuwe Scheringa Museum in Opmeer beslag laten leggen op het voetbalstadion van AZ, omdat DSB een betalingsachterstand van ruim 7 miljoen euro heeft.

De kunstcollectie van het museum blijkt in haar totaliteit in onderpand te zijn gegeven aan ABN Amro, die voor de bouw van het nieuwe museum een hypotheek heeft verstrekt van 32 miljoen euro. Als het museum niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan ABN Amro de collectie opeisen en laten veilen. Als DSB Beheer failliet gaat, blijft die claim van kracht en heeft die voorrang op andere (niet-preferente) schuldeisers.

ABN Amro eist kunstcollectie Scheringa op

ABN Amro heeft beslag laten leggen op de kunstcollectie van DSB-oprichter Dirk Scheringa. Daarmee wil de bank een faillissement van DSB Beheer, waar het museum onder valt, voor zijn.

Volgens woordvoerder Charles Huijskens van de curatoren van DSB Bank was de gehele collectie bij ABN Amro in onderpand gebracht.

Leningen

‘Daar stonden leningen tegenover en dat geld willen ze nu terug”, aldus de woordvoerder. ABN Amro verstrekte de hypotheek voor de bouw van een nieuw museum.

De hypotheek zou voor 32 miljoen euro zijn afgesloten. De kunstcollectie wordt op 40 miljoen euro geschat.

DSB Beheer

Scheringa zei maandag dat deze week het faillissement zou worden aangevraagd voor DSB Beheer. Onder die BV vallen onder meer de voetbalclub AZ en het Scheringa Museum voor Realisme.

ABN Amro wilde dinsdag geen inhoudelijk commentaar geven. ”We praten niet over individuele klanten”, aldus woordvoerder Hans van Zon.

Verrast

Directeur Sander Uitdenbogaard van het museum, was verrast dat er dinsdagavond beslag werd gelegd op werken uit het museum.

In het actualiteitenprogramma NOVA zei hij: ”We wisten wel dat ons iets boven het hoofd hing, maar dit gaat sneller dan we verwacht hadden. We hadden gedacht en gehoopt op een gesprek met de curator over vervolgstappen.”

Vrachtwagens

Bij het museum stonden dinsdagavond vijf vrachtwagens. Twee stonden er op de openbare weg, drie andere staan op een binnenplaats.

Volgens een ooggetuige waren de ramen van het museum met folie afgeplakt. Gedurende de avond werden er verschillende kunstwerken in de vrachtwagens geladen.

Zorgvuldig

Volgens Uitdenbogaard gingen de transporteurs zorgvuldig te werk. ”Het gebeurt op een zorgvuldige manier, zoals we het zelf zouden aanpakken.”

De werken gaan eerst naar een depot. ”We hopen een oplossing te vinden om de werken alsnog toegankelijk te maken voor publiek”, aldus de directeur.

Uitdenbogaard hoopt dat de collectie bij elkaar kan blijven en dat deze op termijn alsnog in het museum in Spanbroek te zien zal zijn.

Kunstverzameling

De kunstverzameling die Dirk Scheringa en zijn vrouw Baukje hebben opgebouwd, bestaat vooral uit werken van magisch-realisten als Carel Willink en Dick Ket.

Er zitten ook werken bij van Nederlandse en buitenlandse tijdgenoten, als Charley Toorop en René Magritte.

Naoorlogse en hedendaagse figuratieven van onder anderen Lucian Freud en Marlene Dumas vullen de realisten aan.

Medio volgend jaar had de kunstcollectie van het Scheringa Museum voor Realisme moeten verhuizen naar een nieuw kolossaal museumgebouw, enkele kilometers verderop.

De huidige ruimte in het voormalige schoolgebouw in Spanbroek is veel te klein voor de collectie van 1300 werken.

Bonden zetten in op werk-naar-werk

De vakbonden zullen in een overleg met de curatoren van DSB Bank inzetten op een regeling om de ontslagen werknemers zo goed mogelijk aan een baan elders te helpen, zegt bestuurster Carla Kiburg van FNV Bondgenoten.

Na de ondergang van DSB zijn er zo’n 1300 mensen zonder werk, terwijl er ongeveer 700 aan de slag blijven op afdelingen die lopende zaken moeten afhandelen.

De mensen die ontslagen worden, hebben een opzegtermijn van 6 weken en krijgen in die periode hun salaris voor 100 % doorbetaald.
Het salaris over oktober wordt nog betaald door de DSB Bank, de rest komt voor rekening van het UWV. Het UWV zal dat geld overigens terugvorderen van de curatoren.

Volgens Carla Kiborg zal het niet meevallen om snel een andere baan te vinden. Ook zouden er door het faillissement van DSB andere ondernemingen in de problemen komen en zou dat nog eens twee- tot drieduizend banen kunnen kosten.

Claims rond DSB Bank goudmijn

De ondergang van DSB Bank wordt een goudmijn voor advocaten. Iedereen die iets in de melk te brokken heeft rond de gesneuvelde bank, heeft een stapeltje dagvaardingen klaarliggen.

Ex-directeur Dirk Scheringa, minister Wouter Bos, Nout Wellink van DNB, ex-minister en voormalig DSB-bestuurder Gerrit Zalm en ‘DSB-killer’ Pieter Lakeman van Stichting Hypotheekleed worden binnenkort allemaal voor de rechter gesleept.

In de afgelopen dagen hebben honderden gedupeerden zich gemeld bij de Consumentenclaim. De club gaat claims indienen tegen alle personen en instanties die een rol hebben gespeeld in de DSB-affaire. Zo kunnen Gerrit Zalm, Dirk Scheringa, Ed Nijpels, DNB en AFM een claim tegemoet zien.

Consumentenclaim staat iedereen bij die zich meldt, ook mensen die meer dan een ton hadden staan of een achtergestelde depositorekening hadden.

Vier onderzoeken naar ondergang DSB

DSB Bank is failliet verklaard, maar daarmee is de kous nog niet af. Er lopen of komen in ieder geval vier onderzoeken naar de gang van zaken rond de ondergang van de bank.

De AFM liet weten dat het onderzoek dat al liep naar de praktijken van de bank, doorgaat. De AFM hoopt dat onderzoek voor het eind van het jaar af te ronden.

Door vele klachten van de consumenten over de producten en adviezen van DSB was het onderzoek in maart begonnen.

Ondertussen heeft minister Wouter Bos aangekondigd dat de AFM zelf ook onderwerp van onderzoek is, evenals de andere toezichthouder DNB. Ook komt er een onderzoek naar de rol van de bestuurders en oud-bestuurders van DSB Bank.

Tenslotte doet de rijksrecherche onderzoek naar een mogelijk lek bij Financiën of de DNB waardoor de penibele situatie van DSB op straat kwam te liggen en mensen nog massaler hun geld weghaalden bij de bank dan al het geval was na de oproep daartoe van Pieter Lakeman.

DSB definitief failliet verklaard

De rechtbank heeft vandaag in een uitspraak DSB Bank definitief failliet verklaard.

,,Het is voorbij”,zei woordvoerder Jelle Hendrickx van Steunfonds Probleemhypotheken dit weekend al. Volgens Hendrickx willen het ministerie van Financien en De Nederlandsche Bank geen steun geven aan een nieuw plan om DSB Bank te redden.

Topman Dirk Scheringa heeft de lezing van Hendrickx bevestigd.

De rechtbank gaf vrijdag DSB nog een weekend de tijd om overeenstemming te bereiken met een Amerikaanse overnamekandidaat. Dat is op niets uitgelopen.

‘DSB praat met Texaanse Lone Star’

De laatste strohalm van DSB heet Lone Star. Althans, dat bericht NRC Handelsblad zaterdag op basis van informatie waar de krant over beschikt.

Lone Star, een opkoopfonds uit Dallas, Texas heeft al eerder met dit bijltje gehakt. Zo kocht de investeringsmaatschappij in augustus vorig jaar de noodlijdende Duitse industriebank IKB.

De Amerikanen zochten volgens NRC eerder deze week contact met een zakenbank in Amsterdam over DSB.

Ook het Financieele Dagblad noemt Lone Star als een van de namen die circuleert in de financiële wereld.

GE Financial Service

De Volkskrant schrijft op basis van ‘bronnen in de bancaire wereld’ dat GE Financial Service de meest waarschijnlijke partij is.

Dit is de financiële tak van het industriële conglomeraat General Electric, dat eerder belangstelling had voor het Nederlandse NIBC.

Omschrijving

Lone Star voldoet aan de omschrijving die Dirk Scheringa gaf van zijn potentiële koper: een serieuze partij met genoeg geld die al eigenaar is van meerdere banken in de wereld.

Scheringa kreeg vrijdag van de rechtbank in Amsterdam tot uiterlijk maandagochtend negen uur de tijd om een overnamekandidaat de boeken te laten onderzoeken. Mocht dat op niets uitlopen, dan wordt DSB Bank alsnog failliet verklaard.

Lone Star noemt zichzelf een investeerder die gespecialiseerd is in het opkopen van slechte leningen van banken die in de problemen zitten.

Lone Star heeft 24 miljard dollar aan investeringen uitstaan.

Volle tijd

Scheringa zal in ieder geval de volle tijd die hem door de rechtbank gegund is gebruiken om zijn DSB bank te verkopen. Dat zei woordvoerder Charles Huijskens van DSB Bank zaterdag.

Volgens Huijskens zijn de partijen zaterdag in overleg op het hoofdkantoor van de bank in Wognum. Hij kon niet zeggen wie de beoogde overnamekandidaat is.

”We zullen op zijn vroegst zondag iets horen”, zei Huijskens. De rechtbank gaf Scheringa tot uiterlijk maandagochtend negen uur de tijd om de bank waar hij 100 procent aandeelhouder van is, te verkopen.

Scheringa heeft potentiële koper voor DSB uit Amerika

Om 14.00 uur is een nieuwe zitting begonnen over het voortbestaan van de DSB Bank. Dirk Scheringa heeft vandaag tot 12:00 uur de tijd gehad om de stukken in te dienen voor een eventuele overname.  Dirk Scheringa wilechter uitstel tot zondag omdat hij een potentiële koper uit Amerika heeft.

Een potentiële koper moet dit weekeinde nog boekenonderzoek kunnen doen, zei Scheringa vrijdag bij de rechtbank.

Volgens hem gaat het om een Amerikaanse gegadigde die meerdere banken in de wereld bezit, die beschikt over miljarden aan eigen vermogen en die bovendien gespecialiseerd is in dit soort situaties.

Scheringa zei dat de Amerikanen klaar staan om mensen naar Nederland te laten vliegen voor het boekenonderzoek.

DSB maakt geen doorstart bij een Nederlandse bank

Een poging van Dirk Scheringa om zijn DSB Bank onder te brengen bij Nederlandse grootbanken is mislukt.

Dat heeft Scheringa in de nacht van donderdag op vrijdag bekendgemaakt na ongeveer vijf uur onderhandelen op het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank.

Scheringa wilde niet ingaan op de vraag waarom de banken DSB niet wilden redden. ”Dat moet je hen zelf vragen.”

In een verklaring lieten de grootbanken weten dat ”het door de banken gedane voorstel voor versteviging van de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van DSB niet haalbaar is”. DNB liet ook weten dat ”een oplossing helaas niet mogelijk is gebleken”.

Scheringa zei nog een laatste strohalm te hebben. Een Amerikaanse partij zou nog belangstelling hebben in een overname. ”Stukken daarover dienen we mogelijk vrijdag in bij de rechtbank”, aldus de topman, die de naam van de instelling niet wilde noemen.

Het gaat volgens Scheringa om een bank met een eigen vermogen van miljarden euro’s, met wereldwijd vestigingen waaronder in Europa.

Niet Scheringa zelf, maar andere bestuursleden van de bank hebben met de Amerikanen contact gehad. Hij sprak van ”een stevige strohalm”. ”Deze bank kan de werkgelegenheid en de spaartegoeden veiligstellen.” De bankdirecteur durfde niet te voorspellen hoe groot de kans is dat de gesprekken met de Amerikaanse partij succesvol zullen zijn. ”Maar we blijven doorknokken.”

Rijksrecherche onderzoekt informatie lek van situatie DSB

De rijksrecherche gaat uitzoeken hoe informatie over de wankele positie van de DSB Bank en mogelijke maatregelen afgelopen maandag in de media kon verschijnen.

Volgens de minister van financiën, Wouter Bos, is de afgelopen twee weken het aantal mensen dat op de hoogte was over de situatie bij DSB steeds groter geworden. Afgelopen weekend liep dat aantal volgens Bos zeker op tot honderd man.

DSB-topman Dirk Scheringa beschuldigde eerder het ministerie van Financiën en DNB ervan dat ze hadden gelekt, waardoor de situatie voor DSB onhoudbaar was geworden.