Proefproces DSB deposito’s in de maak

Via advocatenkantoor NautaDulith heeft DNB de gedupeerden-vereniging DSB Deposito’s voorgesteld een proefproces op te starten om te toetsen of de achtergestelde deposito’s van 4000 spaarders bij DSB tóch onder het depositogarantiestelsel vallen.

Dat blijkt uit een brief in bezit van deze krant van advocatenkantoor NautaDulith aan advocaat Willem Jan van Andel, die de gedupeerden-vereniging DSB Deposito’s bijstaat. De juridisch raadsman van DNB stelt in de brief voor dat de vereniging twee spaarders naar voren schuift die met hulp van DNB versneld de gang naar de rechter kunnen maken. De bestuursrechter kan dan definitief oordelen over de vraag of de spaarders in bezit van een achtergesteld deposito bij DSB alsnog een beroep op het depositogarantiestelsel kunnen doen.

DNB zelf claimt er vanuit te gaan dat dit niet het geval is en wijst erop dat in de productvoorwaarden van DSB vermeld werd dat de achtergestelde deposito’s niet onder het garantiestelsel vielen. Volgens Van Andel is dat echter niet doorslaggevend, Europese wetgeving zou ook deze spaarders het recht geven een beroep te mogen doen.

Afwikkeling faillissement DSB duurt jaren

De curatoren Rutger Schimmelpenninck en Joost Kuiper van DSB hebben hun eerste verslag over de failliette bank gepubliceerd. De afwikkeling van het faillissement van DSB Bank gaat naar verwachting 5 tot 10 jaar duren.

In de eerste helft van 2010 verwachten de curatoren onderhandelingen te kunnen beginnen over de verkoop van de leningportefeuille. In de tweede helft van 2010 willen ze een zogenoemde verficatievergadering houden, ofwel een bijeenkomst waarin schuldeisers hun vorderingen kunnen toelichten. Mogelijk kan er dan ook een begin worden gemaakt met het terugbetalen van schuldeisers.

Uit het verslag blijkt dat DSB Bank 250.000 spaarrekeningen telt. Klanten hadden ongeveer 3,6 miljard euro bij de bank van Dirk Scheringa ondergebracht.

In totaal hebben 62.000 spaarders een voorschot ontvangen van € 3.000 van DNB.

Advocatuur claimt er op los

De ondergang van DSB Bank laat zien dat het claimcircus volwassen is geworden. De advocatuur beleeft gouden tijden.

De curator van de DSB meldde het laatst in een bijzinnetje: 13 stichtingen en andere belangenclubs hebben zich bij hem gemeld met een potentiële schadeclaim. Soms zijn het initiatieven van advocatenkantoren zelf, vaker zijn het belangenclubs die namens hun achterban advocaten inhuren. Hoe deze avonturen voor gedupeerden of voor hen die dat denken te zijn, aflopen: claimadvocaten merken niets van de recessie.

Curatoren DSB publiceren eerste verslag

Vandaag komen de curatoren van DSB Bank naar buiten met hun eerste verslag over hoe het gesteld is met de boedel van de failliette DSB Bank. Het verslag is openbaar en zal worden ingediend bij de rechtbank.

DSB Bank werd op 19 oktober 2009 failliet verklaard. Twee dagen later  volgde het faillissement van DSB Beheer.

Sinds het faillissement zijn de curatoren, Rutger Schimmelpenninck en Joost Kuiper, bezig met een inventarisatie. Hun taak is om zoveel mogelijk geld terug te halen voor schuldeisers van de bank.

Poederbrief bij DSB

Bij het hoofdkantoor van DSB in Wognum is gistermiddag een poederbrief bezorgd. De brief werd geopend in de postkamer van het bedrijf. Toen de medewerkers wit poeder zagen, sloegen zij alarm.

In totaal zijn 12 medewerkers in aanraking met de brief gekomen. Die medewerkers hebben in de loop van gisteravond gedoucht in het DSB-kantoor en hebben van de politie vervangende kleding gekregen. De andere medewerkers mochten al eerder het pand verlaten. Niemand is onwel geworden. De brief is naar het RIVM gebracht om te worden onderzocht. Vandaag wordt duidelijk of de brief een schadelijke stof bevat.

Hoop voor DSB spaarders met achtergesteld deposito

Door de vereniging DSBdepositos, die opkomt voor mensen met een achtergesteld deposito, is nu vastgesteld dat DSB spaarders met een achtergesteld deposito recht hebben op een uitkering uit het Depositogarantiestelsel.

Volgens de Europese regels, waar Nederland zich ook aan moet houden, komen de betrokken spaarders wel degelijk in aanmerking voor een vergoeding tot €100.000.

Reden voor de vereniging om Mr Willem Jan van Andel (Wijn & Stael Advocaten), erkend expert op het gebied van insolventierecht en eerder al actief voor spaarders bij het faillissement van Van der Hoop Bankiers en Icesave, om zijn opinie te vragen.

Deze bevestigde na uitvoerig juridisch onderzoek dat het DGS wel degelijk van toepassing is: “Achtergestelde vorderingen vallen op grond van de Europese regels alleen dan niet onder het DGS, indien voldaan is aan strikte voorwaarden. De achtergestelde deposito’s die DSB Bank aanbood voldoen niet aan die voorwaarden, waardoor ze wel gedekt zijn onder het Depositogarantiestelsel. Alle reden dus om een uitkering uit het Depositogarantiestelsel te eisen”.

DSBdepositos heeft in overleg met van Andel een brief gestuurd aan DNB met het verzoek ook de spaarders met een achtergesteld deposito een vergoeding toe te kennen.

Mocht Van Andel gelijk hebben, dan wacht de overige Nederlandse banken een extra strop van maximaal €175 miljoen. Dat is het bedrag wat zo’n 4000 DSB spaarders aan achtergestelde deposito’s hebben uitstaan.

Curatoren toch in gesprek met DSB-stichtingen

Curatoren van de DSB Bank gaan vandaag toch in overleg met enkele stichtingen die namens gedupeerden schadeclaims willen indienen.

Dat heeft een woordvoerder van de curatoren gezegd. Het gesprek heeft om 16.00 uur plaats in Amsterdam.

Afgelopen vrijdag lieten twee stichtingen, Stichting Hypotheekleed en Stichting Steunfonds Probleemhypotheken, weten geen volmachten te willen overdragen van de mensen die zij vertegenwoordigen.

”Het zal een informatief gesprek worden”, aldus de woordvoerder van de curatoren. Lakeman wil nog steeds geen volmachten overleggen, maar heeft wel aangeboden dat de curatoren via een accountant inzage krijgen in het ledenbestand van zijn stichting.

DSB-stichtingen willen volmachten niet overdragen

De curatoren van de DSB willen vandaag overleg voeren met stichtingen die namens gedupeerden van de bank schadeclaims willen indienen. Maar de stichtingen willen voorlopig geen volmachten afgeven. 

Stichting Hypotheekleed van Pieter Lakeman en Stichting Steunfonds Probleemhypotheken van Jelle Hendrickx, willen voorlopig geen volmachten overdragen van de mensen die zij vertegenwoordigen. Dat lieten de twee spreekbuizen van de stichtingen vrijdag weten. Het is daarom de vraag of deze bijeenkomst in een Amsterdams advocatenkantoor doorgaat.

Volgens een woordvoerder van de curatoren zijn alleen partijen welkom die duidelijk aangeven voor wie zij claims willen indienen. ‘Zonder volmachten is er geen overleg. Voor de zorgvuldigheid is het belangrijk wie wie vertegenwoordigt.’

Oproep van Lakeman was ongegrond

Volgens president Nout Wellink van DNB was de financiële situatie bij DSB Bank op 1 oktober jl., toen Pieter Lakeman zijn oproep deed om alle spaartegoeden daar weg te halen, niet zodanig dat die oproep gerechtvaardigd was. DSB Bank had niet hoeven omvallen…

“DSB had nog voldoende liquiditeit in huis, de oproep van Lakeman was derhalve onnodig, de kettingreactie die daarna ontstond was echter niet meer te controleren en leidde uiteindelijk tot het faillissement van DSB.” Dat zei Wellink in een tv-programma. Hij vertelde als toezichthouder de ondergang van DSB wel als een persoonlijke nederlaag te hebben ervaren. “Er was ons veel aan gelegen de bank overeind te houden.”

DNB lekte over noodregeling DSB

Volgens de Elsevier heeft DNB, voordat de rechter hier een besluit over had genomen, mensen in de financiële wereld op de hoogte gebracht van de aanvraag voor een noodregeling voor DSB Bank.

DNB  zou in ieder geval topman Niek Hoek van verzekeraar Delta Lloyd en bestuurslid van het Verbond van Verzekeraars, hebben geïnformeerd.
Hoek zou de informatie daarna hebben doorverteld aan mensen buiten Delta Lloyd.

De rechter keurde de aanvraag in eerste instantie af, maar via de financiële wereld belandde het nieuws de volgende ochtend in de Volkskrant. Hierop trokken verontruste klanten miljoenen euro’s weg bij de bank uit Wognum, en moest DSB alsnog onder curatele worden gesteld.

Momenteel onderzoekt de Rijksrecherche wie er gelekt heeft naar de klant. Voor Dirk Scheringa is het al lang een uitgemaakte zaak. Scheringa beschuldigde DNB al op 12 oktober van het lek.